Laatste herziening: 3 november 2020

Privacy Policy

 

Op 20 maart 2019 heeft The Walt Disney Company bepaalde 21st Century Fox-bedrijven overgenomen, waaronder degene die de hierna beschreven diensten leveren. Dit beleid is vanwege deze transactie bijgewerkt. 

 

 

INTRODUCTIE

 

Transfer NV, gevestigd aan de Broederminstraat 9 BE – 2018 Antwerpen (“Bedrijf” of “wij”), waarmee u contact kunt opnemen nemen via email 21CF.FNGPrivacy_be@disney.com, wil u informeren over hoe wij persoonsgegevens van en over u verzamelen, gebruiken en delen via deze website www.mytransfer.be en de (eventueel) bijbehorende andere websites (zoals Mayonnaise Media, mobiele websites, applicaties en widgets (samen de “Bedrijfsdiensten”).

In de onderstaande tabel kunt u een inhoudsopgave en korte samenvatting van deze Privacy Policy vinden. Klik op de links in de verschillende onderdelen van de samenvatting voor meer informatie met betrekking tot de gegevensverwerking door het Bedrijf.

 

Inhoudsopgave:

 

 1. WAT EN WIE DEKT DEZE PRIVACY POLICY?

 2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER U?

 3. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 4. OP WELKE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 5. HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 6. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

 7. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS UITGEWISSELD MET HET BUITENLAND?

 8. WAT ZIJN UW RECHTEN M.B.T. UW PERSOONSGEGEVENS?

 9. HOE LANG BEWAREN WIJ UW DATA

 10. UPDATES VAN DEZE PRIVACY POLICY

 11. HOE KAN IK CONTACT OPNEMEN M.B.T. DE VERWERKING VAN MIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Samenvatting:

  Probleem Informatie
1.       Wat en wie dekt deze Privacy Policy?

Het Bedrijf is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij van en over u verzamelen door middel van de Bedrijfsdiensten.

 

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle gebruikers, inclusief zij die gebruik maken van de Bedrijfsdiensten zonder registratie of inschrijving en zij die een registratie of inschrijving hebben bij een Bedrijfsdienst.

 

Klik hier voor meer informatie

2.       Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?

Het bedrijf kan gegevens van en over u verzamelen.

 

In het bijzonder verzamelt het Bedrijf (1) registratiegegevens, (2) publieke gegevens en informatie die u post, (3) gegevens waarvan u social media toestemming heeft gegeven ze te delen met het Bedrijf en (4) activiteitsgegevens.

 

Wij verzamelen echter geen financiële gegevens van een betalingsdienstaanbieder of gevoelige informatie over u.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

3.       Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De voornaamste reden voor het verzamelen van uw persoonsgegevens is om u te voorzien van Bedrijfsdiensten en interactie met zulke diensten mogelijk te maken.

 

Bovendien kunnen wij u, met uw voorafgaande toestemming (indien wettelijk vereist), aanbiedingen, acties en marketingcommunicatie sturen, tevens gebaseerd op uw voorkeuren en gedrag.

 

Klik hier voor meer informatie.

4.       Op welke gronden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld om u te voorzien van Bedrijfsdiensten.

 

Uw persoonsgegevens kunnen ook  verzameld worden om aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen te voldoen en/of het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf te beschermen.

 

Het niet verstrekken van zulke gegevens zal tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt om Bedrijfsdiensten aan te bieden en/of te verstrekken.

 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verzameld voor marketingdoeleinden, heeft u de mogelijkheid het Bedrijf geen persoonsgegevens te verstrekken.

 

Klik hier voor meer informatie

5.       Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De veiligheid van uw gegevens is voor ons een prioriteit. Als gevolg hiervan heeft het Bedrijf behoorlijke administratieve, technische en fysieke maatregelen getroffen, ontworpen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en gebruik, openbaarmaking of aanpassingen door onbevoegden.

 

Klik hier voor meer informatie.

6.      

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

 

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens mogelijk delen met (i) dienstverleners, (ii) aan ons gelieerde bedrijven en (iii) nationale autoriteiten, wanneer wettelijk toegestaan.

 

Klik hier voor meer informatie.

7.       Worden uw persoonsgegevens uitgewisseld met het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld met andere landen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, inclusief de Verenigde Staten. Hoe dan ook, wij zorgen er altijd voor dat er adequate en passende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, ontwikkeld om uw persoonsgegevens te beschermen (en waarbij deze bescherming in overeenstemming is met de geldende wetgeving).

 

Klik hier voor meer informatie.

8.       Wat zijn uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens?

Als gevolg van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679, in werking getreden op 25 mei 2018, heeft u onder andere het recht tot inzage, aanvulling, bijwerken, herziening en verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Klik hier voor meer informatie.

9.       Hoe lang bewaren wij uw data

Uw persoonsgegevens worden in beginsel opgeslagen in onze systemen zo lang als dat nodig is om u de Bedrijfsdiensten te kunnen verstrekken.

 

Klik hier voor meer informatie.

10.     Updates van deze Privacy Policy

Het Bedrijf mag deze Privacy Policy aanpassen of herzien om aan de geldende wetten te voldoen.

 

Zie de Ingangsdatum boven deze Privacy Policy om te zien wanneer deze Privacy Policy voor het laatst is herzien.

11.     Hoe kan ik contact opnemen m.b.t. de verwerking van mijn persoonsgegevens? U kunt ons bereiken op het volgende e-mailadres 21CF.FNGPrivacy_be@disney.com.